Beth ydych chi wedi ei golli?

Disgrifiwch yr eitem a gollwyd mewn un gair