?

Beth ydych chi wedi ei golli?

Disgrifiwch yr eitem a gollwyd mewn un gair

Rhai o’n cleientiaid

GWR
Radisson-blu-hotel
Entur
Transport for Wales
Stagecoach
Citylink
TransPennine Express
Swedavia Airport
Torp
Securitas
Keflavik Airport
Trondheim Airport
ISS Facility Services
British Transport Police
Island Line
Oslo Airport
Bergen Airport
SWR
London Northwestern
West Midlands Railway
Scotrail
Avanti
LNER
SJ
Soxedo

MissingX i fusnesau

Gweithredwyr Swyddfa Eiddo Coll

 • Atebion sylweddol sy’n cynhyrchu refeniw
 • Gwarchodaeth gyfreithiol a rheoleiddiol
 • Cofnodi eiddo wedi ei ganfod
 • Trosglwyddo eiddo
 • Offer rheoli
 • Adnoddau archwilio
 • Dychwelyd yn gynt i’r perchennog
 • Gwaredu eitemau heb eu hawlio
 • Gwella gwasanaethau i gwsmeriaid
 • Gyrru arbedion effeithlonrwydd
 • Arbedion costau
 • Cadw staff a diogelu staff

Partneriaethau corfforaethol

 • Diogelu asedau
 • Arbedion costau
 • Lleihau risg corfforaethol
 • Gostyngiad mewn premiwm yswiriant
 • Cysylltiadau a buddiannau gweithwyr
 • Prawf o berchnogaeth
 • Dychwelyd eitemau coll yn gynt

Cysylltwch â ni i gael arddangosiad am ddim o’r brif ffordd o ddod o hyd i bethau sydd ar goll yn y byd.

Cliciwch yma

Meysydd awyr

Meysydd awyr

Bysiau

Bysiau

Gwesty

Gwesty

Yr Heddlu

Yr Heddlu

Amgueddfeydd

Amgueddfeydd

Clybiau Nos

Clybiau Nos

Bwyty

Bwyty

Gorsaf drenau

Gorsaf drenau

Pyllau Nofio

Pyllau Nofio

Trenau

Trenau

Meysydd awyr

Meysydd awyr

Bysiau

Bysiau

Gwesty

Gwesty

Yr Heddlu

Yr Heddlu

Amgueddfeydd

Amgueddfeydd

Clybiau Nos

Clybiau Nos

Bwyty

Bwyty

Gorsaf drenau

Gorsaf drenau

Pyllau Nofio

Pyllau Nofio

Trenau

Trenau