?

Søk blant funnet hittegods

På missingx.com, start søke ditt ved å skrive inn et søkeord.

Go to missingx.com to search

Klikk Neste for å velge hva slags sted du mistet gjenstanden din. Deretter velger du hvilket land du vil søke i, og deretter velger du sted.

Til sist velger du dato for når du mistet gjenstanden din. Når du klikker på Lagre og søk får du opp søkeresultatet. Dette er gjenstander som er registrert som funnet der du valgte å søke.

Se igjennom listen for å se om du finner det du har mistet.

Du kan endre på søkeordet du brukte for å se om du får fler eller bedre resultater. Endre søkeordet og klikk Enter for å oppdatere søkeresultatet.

Finner du ikke noe som passer?

Det kan ta flere dager før gjenstander blir funnet og registrert i databasen vår. Du kan returnere til søkeresultatene senere.

Lagre søket

Du kan lagre søket og sjekke senere om det er nye søkeresultat. For å lagre søket må du ha en brukerkonto, og dette kan du opprette gratis.

Alle hjelpeartikler