?

MissingX Regler och Villkor

Om det finns avvikelser mellan denna översatta version och originalversionen på engelska, har den engelska versionen företräde.

Introduktion

MissingX AS och dess dotterbolag MissingX UK Ltd och MissingX Sweden Filial är världens ledande leverantör av digitala lösningar för hantering av hittegods.

På missingx.com kan allmänheten registrera sina förlorade föremål och lämna förfrågningar till olika organisationer och hittegodskontor.

Vi på MissingX innehar inte hittegods. Vi är mjukvaruleverantör för att koppla dig till platser där förlorad egendom hålls.

Kort och gott:

Genom att använda våra webbplatser och tjänster accepterar du våra villkor

 • Genom att registrera dig hos oss ger du oss tillåtelse att lagra och behandla dina personuppgifter och att vidarebefordra dem till relevanta organisationer och hittegodskontor som kan ha hittat eller hittat ditt förlorade föremål
 • Det är helt GRATIS att söka, registrera ditt konto och registrera förlorade föremål på missingx.com
 • Genom att köpa en frakttjänst från oss accepterar du också villkoren för den valda fraktleverantören och ger oss tillåtelse att behandla och vidarebefordra dina uppgifter till relevanta parter för att utföra din beställning
 • Vårt syfte är att återförena människor med deras förlorade egendom, och att hjälpa till med polisanmälningar, försäkringskrav och liknande processer när föremål inte kan hittas
 • Du har kontroll över dina personuppgifter. Du kan ta bort ditt användarkonto på missingx.com när som helst, men kom ihåg att dina uppgifter kan ha vidarebefordrats enligt beskrivningen ovan.

Allmänna villkor

Dessa villkor gäller för din användning av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats accepterar du alla villkor som är skrivna här. Du får inte använda denna webbplats om du inte håller med om något av dessa villkor.

Minderåriga eller personer under 18 år får inte använda denna webbplats.

Immateriella rättigheter

Webbplatsen och dess ursprungliga innehåll (exklusive innehåll som tillhandahålls av användare), funktioner och funktionalitet är och förblir MissingX och dess licensgivares exklusiva egendom. Webbplatsen är skyddad av upphovsrätt, varumärken och andra lagar i både Norge och andra länder. Våra varumärken och klädsel får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt medgivande från MissingX.

Användarkonto

När du registrerar dig hos oss måste du alltid ge oss information som är korrekt, fullständig och aktuell. Underlåtenhet att göra det utgör ett brott mot Villkoren, vilket kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt konto på vår webbplats.

Du är ansvarig för att skydda lösenordet som du använder för att komma åt webbplatsen och för alla aktiviteter eller åtgärder under ditt lösenord, oavsett om ditt lösenord är med vår webbplats eller en tredjepartstjänst.

Du samtycker till att inte avslöja ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om något säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto.

Du får inte som användarnamn använda namnet på en annan person eller enhet eller som inte är lagligt tillgänglig för användning, ett namn eller varumärke som är föremål för någon annan persons eller enhets rättigheter utan lämplig auktorisation, eller ett namn som är annars kränkande, vulgärt eller obscent.

Innehåll

Vår webbplats låter dig lägga upp, länka, lagra, dela och på annat sätt tillgängliggöra viss information, text, grafik, videor eller annat material ("Innehåll"). Du är ansvarig för innehållet som du lägger upp på webbplatsen, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet och lämplighet.

Genom att publicera innehåll på webbplatsen ger du oss rätten och licensen att använda, modifiera, offentligt utföra, offentligt visa, reproducera och distribuera sådant innehåll på och genom webbplatsen. Du behåller alla dina rättigheter till allt innehåll du skickar, lägger upp eller visar på eller via webbplatsen och du är ansvarig för att skydda dessa rättigheter. Du samtycker till att denna licens inkluderar rätten för oss att göra ditt innehåll tillgängligt för andra användare av webbplatsen, som också kan använda ditt innehåll enligt dessa villkor.

Du representerar och garanterar att:

 • innehållet är ditt (du äger det) eller så har du rätt att använda det och ge oss rättigheterna och licensen enligt dessa villkor, och
 • postningen av ditt innehåll på eller via webbplatsen bryter inte mot någon persons integritetsrättigheter, publicitetsrättigheter, upphovsrätter, avtalsrättigheter eller andra rättigheter.

Köp

Om du vill köpa någon produkt eller tjänst som görs tillgänglig via webbplatsen ("Köp"), kan du bli ombedd att tillhandahålla viss information som är relevant för ditt köp, inklusive, utan begränsning, ditt kreditkortsnummer, utgångsdatumet för ditt kreditkort, din faktureringsadress och din leveransinformation.

Du representerar och garanterar att:

 • du har den lagliga rätten att använda alla kreditkort eller andra betalningsmetoder i samband med alla köp; och det
 • informationen du lämnar till oss är sann, korrekt och fullständig.

Genom att skicka in sådan information ger du oss rätten att tillhandahålla informationen till tredje part i syfte att underlätta slutförandet av köp.

Vi förbehåller oss rätten att avvisa eller annullera din beställning när som helst av vissa skäl inklusive men inte begränsat till: tillgänglighet av produkter eller tjänster, fel i beskrivningen eller priset för produkten eller tjänsten, fel i din beställning eller andra skäl.

Vi förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta din beställning om bedrägeri eller en obehörig eller olaglig transaktion misstänks.

MissingX Universal Specialist

Genom att göra ett köp av vår MissingX Universal Specialist-tjänst via webbplatsen accepterar du att försäljningen är slutgiltig. När beställningen har behandlats kan du inte avbryta eller ändra den. Vissa begäranden om annullering och återbetalning kan övervägas av MissingX från fall till fall och beviljas efter eget gottfinnande av MissingX.

Vi ger inga löften eller garantier om att hitta eller återförenas med ditt föremål. Vi på MissingX hanterar inte hittegods fysiskt. Vår MissingX Universal Specialist-tjänst består av en professionell granskning av din registrering av förlorade föremål, med tillämpning av vår branschkunskap för att försöka hjälpa dig att öka chansen att få tillbaka din vara. Vi kan i vissa fall kunna söka bland hittade föremål som registrerats av våra kunder. Genom att göra din beställning hos oss bekräftar du att du har förstått och accepterat dessa villkor.

Frakt

Genom att göra ett köp av en frakttjänst via webbplatsen accepterar du villkoren för alla tillämpliga budtjänster, posttjänster och leverantörer av fraktlösningar ("fraktleverantör").

Vi förbehåller oss rätten att debitera dig ytterligare avgifter som tillämpas av fraktleverantören i enlighet med deras villkor.

När din beställning har behandlats kan du inte avbryta, ändra eller ändra den. Vissa begäranden om annullering och återbetalning kan övervägas av MissingX från fall till fall och beviljas efter eget gottfinnande av MissingX.

Eventuella avgifter, skatter eller problem i samband med tullklarering (i tillämpliga fall) är helt och hållet ditt ansvar som mottagare och ägare av varan/varorna som skickas.

Ansvarsbegränsning

MissingX, eller dess styrelseledamöter, anställda, partners, agenter, leverantörer eller dotterbolag, ska under inga omständigheter hållas ansvariga för några indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller straffskador, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, data, användning, goodwill, eller andra immateriella förluster, till följd av:

 • din tillgång till eller användning av eller oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen;
 • något beteende eller innehåll från tredje part på webbplatsen;
 • allt innehåll som erhållits från webbplatsen; och
 • obehörig åtkomst, användning eller ändring av dina överföringar eller innehåll, oavsett om det är baserat på garanti, kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller någon annan juridisk teori, oavsett om vi har informerats om möjligheten till sådan skada eller inte, och även om en korrigerande åtgärd häri visar sig ha misslyckats med sitt väsentliga syfte.

Uppsägning

Vi kan avsluta eller stänga av ditt konto omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, oavsett anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot villkoren.

Gällande lag och jurisdiktion

Dessa villkor kommer att styras av och tolkas i enlighet med lagarna i staten Norge, och du underkastar dig den icke-exklusiva jurisdiktionen för de statliga och federala domstolarna i Norge för att lösa eventuella tvister.

Ansvarsfriskrivning

Din användning av webbplatsen sker på egen risk. Webbplatsen tillhandahålls på basis av "I BEFINTLIGT SKICK" och "SOM DEN ÄR". Webbplatsen tillhandahålls utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, icke-intrång eller prestationsförlopp.

MissingX, dess dotterbolag, dotterbolag och dess licensgivare garanterar inte att:

 • webbplatsen kommer att fungera utan avbrott, säker eller tillgänglig vid någon speciell tidpunkt eller plats;
 • eventuella fel eller defekter kommer att korrigeras;
 • webbplatsen är fri från virus eller andra skadliga komponenter; eller
 • resultaten av att använda webbplatsen kommer att uppfylla dina krav.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att försöka ge minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår webbplats efter att dessa ändringar har trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använda webbplatsen.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar angående dessa villkor, vänligen kontakta oss via support@missingx.com.

Alla hjälpartiklar